SWISS INNOVATION GALA

Yesterday 28 June 2017, the Swiss Innovation Gala was celebrated to create a chance to network among participants, Coach and the host of Swiss Innovation Vietnam – EMBA MCI Program. This has been an opportunity to make new contacts and recall the memorable moments since the first day of Kick-off event until now.

Đêm gala diễn ra với sự có mặt của hơn 60 đến từ BGK, Huấn luyện viên và thành viên các nhóm dự thi

ThS Nguyễn Thị Ánh Phương – Giám đốc chương trình EMBA-MCI tham dự đêm gala

Cùng với sự có mặt của anh Nguyễn Thanh Sơn – Đồng sáng lập, Giám đốc INCOM Sài Gòn

MC chương trình – Anh Nguyễn Kiên Trì, Phó Chủ tịch – Giám đốc điều hành BNI Việt Nam

Các huấn luyện viên của Swiss Innovation: Anh Lý Trường Chiến, chị Đỗ Tú Quân, chị Võ Thị Nguyên Linh, cô Nguyễn Thị Ánh Phương

Các hoạt động giao lưu trong đêm gala​